امروز 19 آگوست 2019 شما در تحصیل نیوز هستید.
تماس با برترین مشاوران کشور

شماره تماس از طریق تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۱ شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

خانه / دانشگاه های پردیس بین الملل / کاردانی به کارشناسی پردیس بین الملل

کاردانی به کارشناسی پردیس بین الملل

رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 97 – 98

رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان مشهد

رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 97 – 98 : کنکوری هایی که به تازگی در کنکور شرکت کرده اید و داوطلبانی که سال آینده کنکور دارید، با اطلاع از رتبه قبولی رشته ای که قصد تحصیل در آن را دارید می توانید با برنامه ریزی و مطالعه …

ادامه نوشته »

رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ساری 97 – 98

دانشگاه علوم پزشکی ساری

رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ساری 97 – 98 : کنکوری هایی که به تازگی در کنکور شرکت کرده اید و داوطلبانی که سال آینده کنکور دارید، با اطلاع از رتبه قوبلی رشته ای که قصد تحصیل در آن را دارید می توانید با برنامه ریزی و مطالعه …

ادامه نوشته »

رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان علوم پزشکی تهران 97 – 98

رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان علوم پزشکی تهران

متقاضیانی که قصد تحصیل در رشته داورسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران را دارند، اما رتبه لازم برای قبولی در رشته داورسازی در نوبت روزانه را دریافت نکرده اند ، امید خود را از دست ندهند، این متقاضیان  می توانند با شرکت در پردیس خودگردان دانشگاه تهران در رشته داروسازی اقدم …

ادامه نوشته »

رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی 97 – 98

رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان شهید بهشتی

اگر قصد دارید به هر طریقی که شده در رشته داروسازی تحصیل نمایید می توانید در ادامه رتبه های قبولی در ظرفیت پردیس خودگردان دانشگاه علوم داروسازی شهید بهشتی را مشاهده نمایید. برای اطلاع از شهریه داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و اطلاع از ظرفیت پذیرش داروسازی پردیس …

ادامه نوشته »

رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 97 – 98

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 97 – 98 : در صورتی که قصد تحصیل در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز را دارید، اما رتبه لازم برای قبولی در نوبت روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز را کسب نکرده اید، این فرصت را برای پذیرش در رشته های پردیس …

ادامه نوشته »

رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان علوم پزشکی رشت 97 – 98

دانشگاه علوم پزشکی رشت

رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان علوم پزشکی رشت 97 – 98 : در صورتی که قصد تحصیل در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رشت را دارید، اما رتبه لازم برای قبولی در نوبت روزانه دانشگاه علوم پزشکی رشت را کسب نکرده اید، این فرصت را برای پذیرش در رشته های …

ادامه نوشته »

رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان علوم پزشکی گرگان 97 – 98

رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گرگان

رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان علوم پزشکی گرگان 97 – 98 : در صورتی که قصد تحصیل در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گرگان را دارید، اما رتبه لازم برای قبولی در نوبت روزانه دانشگاه علوم پزشکی گرگان را کسب نکرده اید، این فرصت را برای پذیرش در رشته های …

ادامه نوشته »

رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان علوم پزشکی اصفهان 97 – 98

رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان علوم پزشکی اصفهان 97 – 98 : در صورتی که قصد تحصیل در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را دارید، اما رتبه لازم برای قبولی در نوبت روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را کسب نکرده اید، ناراحت نباشید می توانید با همین رتبه ای …

ادامه نوشته »

رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان علوم پزشکی مشهد 97 – 98

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رتبه قبولی دندانپزشکی پردیس خودگردان علوم پزشکی مشهد 97 – 98 : با توجه به رقابت بالای متقاضیان برای تحصیل در های دندانپزشکی و بدلیل موقعیت اجتماعی و بازار کار دندانپزشکی اغلب داوطلبان می خواهند، به هر طریقی که است در دندانپزشکی تحصیل نمایند. بنابراین اطلاع از آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی …

ادامه نوشته »

رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 97 – 98

رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی

رتبه قبولی رشته دنداندندانپزشکی پردیس خودگردان شهید بهشتی تهران 97 – 98 : با توجه به رقابت بالای متقاضیان برای تحصیل در رشته های دندانپزشکی و بدلیل موقعیت اجتماعی و بازار کار رشته دندانپزشکی اغلب داوطلبان می خواهند به هر طریقی که است در رشته دندانپزشکی تحصیل نمایند. بنابراین اطلاع از …

ادامه نوشته »
>