امروز 25 مهر 1397 شما در تحصیل نیوز هستید.
تماس با برترین مشاوران کشور

شماره تماس از طریق تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۱ شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

خانه / دانشگاه های پردیس بین الملل / شرایط ثبت نام پردیس خودگردان 97 – 98
ثبت نام پردیس خودگردان 97 - 98

شرایط ثبت نام پردیس خودگردان 97 – 98

جهت مشاوره در زمینه شرایط ثبت نام پردیس خودگردان 97 – 98

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

شرایط ثبت نام پردیس خودگردان 97 – 98
Rate this post

شرایط ثبت نام پردیس خودگردان و تحصیل در آن چیست؟

پردیس های خودگردان چه رشته هایی دارند؟

شهریه های دانشگاه پردیس های خودگردان ؟

با چه رتبه هایی می شود در رشته های پردیس های خودگردان قبول شد ؟

محل تحصیل پردیس های خودگردان یا دانشگاه پردیس کدام شهر می باشد؟

برای قبولی در پردیس های خودگردان چه ترازی لازم است؟

ارزش مدرک دانشگاه های پردیس خودگردان؟

آیا مدرک دانشگاه های پردیس های خودگردان در خارج از کشور مورد پذیرش می باشد؟

در چه مقاطعی دانشگاه های پردیس خودگردان  پذیرش دانشجو دارند؟

پردیس دانشگاهی خودگردان دوره تحصیلی از دوره های موجود در دانشگاه‌های دولتی در ایران است که با هدف پذیرش دانشجو در قبال دریافت هزینه ایجاد می‌شوند. پذیرش دانشجویان از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش یا آزمون اختصاصی، بر اساس مقررات و آیین‌نامه‌های دانشگاه و با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور صورت می‌گیرد. داوطلبان بصورت بدون کنکور هم می توانند در رشته های پردیس خودگردان تحصیل نمایند اما پیشنهاد ما به شما عزیزان این است اگر قصد تحصیل در رشته های بدون آزمون را داردید می توانید، ثبت نام بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی ، ثبت نام بدون دانشگاه آزاد در کنار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور و ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیر انتفاعی را انتخاب  نمایید که از شهریه کمتری برخوردار هستند. در واقع ثبت نام پردیس خودگردان در رشته های گروه تجربی مثل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازیطرفداران بیشتری دارد همچنین در برخی رشته های تاپ ریاضی نیز داوطلبان اقدام به ثبت نام در این دوره می نمایند. اما در گروه انسانی هیچ پردیس خودگردانی دانشجو نمی پذیرد.

با توجه به ابهامات و سوالات شما عزیزان در رابطه با شرایط ثبت نام در پردیس خودگردان  و شهریه پردیس خودگردان در این دانشگاه و اعتبار مدرک پردیس خودگردان مشاوران سامانه ثبت نام پردیس خودگردان در این مقاله اطلاعات لازم را دراختیار شما عزیزان قرار می دهند بعد از مطالعه مقاله در صورت داشتن هرگونه سوال از هر جای کشور می توانید در کمترین زمان پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.

 

زمان و نحوه پذیرش دانشجو در پردیس خودگردان دانشگاه ها

با توجه به توضیحانی که در قسمت قبل به شما عزیزان ارائه دادیم زمان ثبت نام پردیس خودگردان همزمان با کنکور سراسری می باشد پذیرش در دانشگاه ها ی پردیس خود گردان، عمدتا به صورت با آزمون می باشد، همچنین دانشگاه پردیس خودگردان بصورت بدون آزمون هم دانشجو می پذیرد. بنابراین داوطلبانی که قصد شرکت در رشته های پردیس خودگردان در مقطع کارشناسی را دارند می توانند در بهمن ماه همزمان با ثبت نام کنکور سراسری 97  ثبت نام خود را انجام دهند و مانند دانشگاه های دیگر در شهریور ماه در اعلام نتایج نهایی هر داوطلب مشخص می شود که در پردیس های خودگردان ( به شرط انتخاب ) قبول شده است یا خیر .. با مطالعه مقاله ثبت نام کنکور سراسری 97 اطلاعات لازم در رابطه با شرایط و زمان ثبت نام دریافت خواهید کرد.

شرایط ثبت نام دانشگاه های پردیس خودگردان 97 – 98

کلیه دانشگاه های سراسری  و دانشگاه آزاد در تمامی مقاطع اقدام به پذیرش دانشجو در پردیس خودگردان می نمایند. شرایط ثبت نام پردیس خودگردان قبلا به صورت نیمه متمرکز بود، یعنی داوطلبان برای ورود به دانشگاه باید مصاحبه انجام می دادند، اما اکنون به صورت متمرکز و بدون مصاحبه و از طریق کنکور سراسری می توان در این دانشگاه ها ثبت نام کرد.

یکی دیگر  از شرایط ثبت نام و تحصیل پردیس خودگردان، شهریه این دانشگاه می باشد که معمولا بالاتر از دانشگاه های دیگر بوده و این دانشگاه ها شعبه هایی از دانشگاه های سراسری و آزاد می باشند. در ابتدا نام این دانشگاه ها پردیس بین الملل بود زیرا هدف آن جذب دانشجو از سایر کشور ها نیز بود ولی چون این پروژه موفقیت آمیز نبود و موفق به جذب دانشجوی خارجی نگردید، نام آن به پردیس خودگردان تغییر یافت. داوطلبان دقت داشته باشند که دانشگاه های پردیس نیز مانند بسیاری از دانشگاه ها در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرند.

 

شرایط اختصاصی پذیرش پردیس خودگردان

1) داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
2) ﻣﻴﺰان ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺄت اﻣﻨﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ.
3) ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼتی و رﻓﺎهی ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
4) زﻣﺎن اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن ﺳﺮاﺳـﺮی در دوره ﻫـﺎی ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
5) ﻣﺤﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻼس ﻫﺎی دروس ﺗﺌﻮری و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ در ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﻜﺎنی ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
6) ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘـﺮرات آﻣﻮزشی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰشکی از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺸﻮری و ﻛﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻗﺒﻮﻟﻲ از آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﭘﺰشکی می ﺑﺎﺷﻨﺪ.
7) ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺷﺪن از ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر، ﻣﻤﻨﻮع می ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻴﻬﻤـﺎن ﺷـﺪن از یک ﭘﺮدﻳﺲ ﺑﻪ ﭘﺮدﻳﺲ دﻳﮕﺮ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﭘﺮدﻳﺲ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان، ﺑﻼﻣـﺎﻧﻊ اﺳـﺖ .
8) ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﻻﻳﺤﻪ ﻃﺮح ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎنی، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن می ﺑﺎﺷﻨﺪ.
9) در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﺪرک تحصیلی ﻣﺸـﺎﺑﻪ دﻳﮕـﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، اﻋﻄﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.

 

اعتبار مدرک دانشگاه های پردیس خودگردان

یکی از سوالات بسیار شما عزیزان در رابطه با اعتبار مدرک پردیس خودگردان می باشد، با توجه به اینکه دانشگاه های پردیس خودگردان تحت نظارت وزارت علوم می باشد اعتبار مدرک پردیس خودگردان با دانشگاه های دولتی تفاوتی ندارد در واقع پردیس خودگردان نام دیگر شعبه های دانشگاه های سراسری می باشد. اساتید پردیس خودگردان جز برترین اساتید بوده و نحوه تدریس در پردیس خودگردان مانند دانشگاه های دولتی از کیفیت بالایی برخوردار است. البته داوطلبان به این موضوع توجه داشته باشند هنوان پردیس خودگردان در مدرک تحصیلی داوطلب ذکر خواهد شد.

 

 

جهت مشاوره در زمینه شرایط ثبت نام پردیس خودگردان 97 – 98

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

همچنین ببینید

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 97 – 98

رتبه قبولی داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 97 – 98Rate this post رتبه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

>