امروز 30 اردیبهشت 1397 شما در تحصیل نیوز هستید.
تماس با برترین مشاوران کشور

شماره تماس از طریق تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۱ شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

خانه / تحصیل در خارج / شرایط بورسیه دکتری خارج از کشور 97 – 98
شرایط بورسیه دکتری خارج از کشور 97

شرایط بورسیه دکتری خارج از کشور 97 – 98

جهت مشاوره در زمینه شرایط بورسیه دکتری خارج از کشور 97 – 98

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

 

متقاضیانی که قصد تحصیل در مقطع دکتری در خارج از کشور را دارند و یا از شرایط بورس دکتری خارج از کشور اطلاع ندارند توجه داشته باشند مشاوران سامانه ثبت نام دکتری در این مقاله با توجه به سوالات بسیار شما داوطلبان به توضیح شرایط اختصاصی بورس دکتری 97 و نحوه پذیرش بورس و اعزام پذیرفته شدگان مقطع دکتری پرداخته شده است در صورت داشتن هرگونه یوال در رابطه با نحوه اعزام و هر سوالی که دارید می توانید با مشاوران سامانه ثبت نام دکتری در ارتباط باشید.

 

شرایط اختصاصی ویژه بورس خارج از کشور دکتری 97 – 98

1 -حداقل میانگین (معدل) نمرههای دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته به ترتیب 15 و 17 تراز شده و دورههای کارشناسی ارشد پیوسته و یا دکتری حرفهای 17 تراز شده.
2 -حداکثر سن داوطلب در زمان ثبتنام جهت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمهمتمرکز) سازمان سنجش 30 سال میباشد.

تبصره: حداکثر سن داوطلب حسب موارد، با توجه به شروط زیر میتواند افزایش یابد.

الف) ایثارگران: همسر و فرزندان شهدا، جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان، آزادگان و همسر و فرزندان آنان حداکثر سن 33 سال
. ب) مربیان (رسمی، رسمی آزمایشی) عضو هیات علمی واجد شرایط همان دانشگاهی که دارای سهمیه میباشد  حداکثر سن 34 سال
. ج) مربیان (رسمی، رسمی آزمایشی) گروه آموزشی هنر عضو هیات علمی واجد شرایط همان دانشگاهی که دارای سهمیه میباشد، حداکثر سن 36 سال.

نحوه پذیرش بورس و اعزام پذیرفته شدگان مقطع دکتری

1 -شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) سال 1397 و کسب حدنصاب اعلام شده توسط دانشگاه / مؤسسه پذیرنده بورسیه.

2 -انجام مصاحبه علمی و کسب امتیاز لازم در ارزیابی تخصصی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور دارای سهمیه.
3 -دانشگاهها پس از انجام مصاحبه علمی، سهمیههای بورس خارج خود را در قالب سهمیه و گرایشهای تخصیص داده شده، انتخاب و به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام میکنند.
4 -نتایج (گزارش) واصله از طرف دانشگاهها توسط شورای مرکزی بورس بررسی و نتایج به سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاهها اعلام خواهد شد.
5 -پس از تایید شورای مرکزی بورس، دانشگاه / مؤسسه پذیرنده بورسیه، موظف است فرایند هیأت اجرایی جذب پذیرفته شدگان نهایی را انجـام داده و صورتجلسه هیأت اجرایی جذب و تعیین استاد ناظر را به اداره کل بورس و اعزام دانشجویان اعلام نمایند.
6 -تعیین رشته، گرایش و کشور مورد اعزام به تشخیص دانشگاه دارای سهمیه و هماهنگی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خواهد بود.
7 -پذیرش از دانشگاههای خارج، انتخاب استاد راهنمای خارج، موضوع رساله دکتری و استاد ناظر داخلی (یکی از اعضای هیـأت علمـی دانشـگاه دارای سهمیه مرتبط با تخصص پذیرفته شده) پس از تأیید دانشگاه دارای سهمیه و با هماهنگی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان انجام میشود.
8 -قبولیهای بورس خارج از کشور براساس سهمیه هر دانشگاه میباشد و نظارت و تأیید در اخذ پذیرش، وضعیت تحصیلی، بعهده دانشگاه دارای سهمیه خواهد بود.
9 -پذیرفته شدگان اعزام بایستی حداکثر تا تاریخ 31/6/1398 ،نسبت به اخذ حد نصاب نمره زبان، پذیرش از دانشگاه مورد تأیید دانشگاه دارای سهمیه و اداره کل بورس و اعزام دانشجویان، سپردن وثیقه به دانشگاه یاد شده، دریافت ویزا و سایر موارد اعزام اقدام کنند. بدیهی است پس از اتمـام زمـان مذکور، قبولی فرد «کان لم یکن» تلقی میشود

تبصره: حداقل کسب نمره زبان برای اعزام داوطلبان رشتههای فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم پایه 55=MSRT ، رشـتههـای علـوم انسـانی و هنـر 60=MSRT و یا معادل آن در آزمونهای TOLIMO ،IELTS ،TOEFL تعیین شده است. داوطلبان باید توجه داشته باشند که افزون بر نمـره مذکور، در صورتی که دانشگاه پذیرش دهنده، قبولی و کسب نمره آزمون زبان خاصی را ملاک پذیرش خود قرار دهد، داوطلب موظف است آن شـرط را تا قبل از اعزام برآورده کند
. 10 -میزان وثیقه با توجه به کشور محل تحصیل و براساس مصوبات شورای مرکزی بورس تعیین میگردد
. 11 -طبق قانون اصلاح ماده 3 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در شرایط مساوی اولویت با داوطلبان متأهل میباشد
. 12 -دانشجویان شاغل به تحصیل در دورههای کارشناسی ارشد باید تا پایان شهریور ماه سال بعد (31/6/1397 (فارغالتحصیل شوند.
13 -عدم مراجعه پذیرفته شدگان واجد شرایط جهت تشکیل پرونده به اداره کل بورس و اعزام دانشجویان تا تاریخ 31/6/1397 به منزله انصراف میباشد.

سایر شرایط پذیرش بورس و اعزام دکتری 97 – 98

1 -امکان تبدیل بورس خارج به داخل وجود ندارد.
2 -اعزام داوطلبان یا مربیان آموزشی و پژوهشی پذیرفته شده که محل خدمت آتی آنان در سایر دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی است، مشروط بـه تقبل 100 %هزینهها توسط دستگاه مربوط و ارائه موافقتنامه رسمی از سایر دستگاههای اجرایی، با مطمح نظر قراردادن ماده 61 قانون مدیریت خـدمات کشوری میسر خواهد بود.
3 -مسئولیت هرگونه مغایرت در میانگین دروس (معدل) و اطلاعات و مدارک مورد نظر، متوجه متقاضی است و در صورت اثبات تخلف، در هر یک از مراحل اعم از طی فرآیند بورس، حین تحصیل یا پس از پایان تحصیلات، پذیرش فرد ابطال میشود و باید هزینههای مترتب را بپردازد.
4 -اعطای بورس تحصیلی و مزایای ناشی از آن صرفا امتیاز اعطایی از سوی سازمان امور دانشجویان است و در صورت وجود اعتبار قابل پرداخت خواهد بود.
5 -انجام خدمت پس از اتمام تحصیل منوط به رضایت بخش بودن وضعیت تحصیلی و علمی و احراز شرایط مورد نیاز دانشگاه محل تعهـد بـه تشـخیص آن دانشگاه میباشد.
تبصره: طبق مصوبه چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 18/10/1395 ،پذیرفتهشدگان دوره بورس و اعزام به خارج در صورتی که رونـد پذیرش آنها تا زمان ثبتنام آزمون نیمهمتمرکز دکتری سال 1397 در سازمان امور دانشجویان تکمیل نشده و در داخل نیـز در دوره روزانـه پذیرفتـه نشده باشند، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون نیمهمتمرکز دکتری سال 1397 میباشند.

ثبت نام آزمون دکتری 97

داوطلبان دقت داشته باشند زمان ثبت نام آزمون دکتری 97 در آذر هر سال آغاز می شود داوطلبان برای ثبت نام باید شرایط و مدارک ثبت نام اطلاع داشته باشند، بنابراین با مطالعه مقاله زمان ثبت نام آزمون دکتری 97 – 98 و اطلاع از شرایط ثبت نام آزمون دکتری 97 – 98 می توانید اطلاعات لازم را در این باره دریافت نمایید.

 

جهت مشاوره در زمینه شرایط بورسیه دکتری خارج از کشور 97 – 98

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

همچنین ببینید

زمان ثبت نام آزمون ept

سامانه ثبت نام آزمون ept دانشگاه آزاد 97

آغاز ثبت نام آزمون  ept . آیا از زمان ثبت نام آزمون EPT دانشگاه آزاد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

>