امروز 18 ژانویه 2021 شما در تحصیل نیوز هستید.
تماس با برترین مشاوران کشور

شماره تماس از طریق تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۱ شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی 97 - 96

راهنمای انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی 97 – 98

جهت مشاوره در زمینه راهنمای انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی 97 – 98

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

آیا از نحوه انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی و نحوه نوشتن کد رشته محل ها اطلاع دارید؟

با توجه به پذیرش آسان و  شهریه به نسبت کم ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی متقاضیان زیادی بخصوص در بین شاغلین دارد. دانشگاه علمی کاربردی دوبار در سال برای ورودی مهر و بهمن در دو مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی اقدام به پذیرش دانشجو می نماید با توجه به ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی، سوال بسیاری از داوطلبان در رابطه با نحوه انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی می باشد با توجه به تعدد سایت های آموزشی داوطلبان برای دریافت سوالات خود دچار مشکل میشوند بنابراین مشاوران سامانه ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تصمیم گرفتند برای برطرف نمودن ابهام و رفع سوالات متقاضیان با ارئه مقاله راهنمای انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی 97 – 96 اطلاعات لازم در رابطه با نحوه انتخاب رشته را در اختیار شما عزیزان قرار دهند. با مطالعه مقاله ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی 96 – 97 می توانید اطلاعات لازم در رابطه با زمان و نحوه ثبت نام دریافت نمایید.

 

 راهنمای انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی 97 – 96

هر داوطلب براساس میزان علاقمندی خود بـه رشـته هـای تحصـیلی و بـا توجـه بـه شـرایط اختصاصـی هـر یـک از مراکـز آموزشـی آمده است. منحصرا میتواند در یکـی از چهـار زیرگـروه آموزشـی اصـلی شـامل صـنعت، کشـاورزی، مـدیریت و خـدمات اجتمـاعی و فرهنـگ و هنـر برابـر ضـوابط شرکت و نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمایید.

 کد زیرگروه آموزشی، عناوین رشته های تحصیلی و کد مدارک کاردانی در اولویت پذیرش را مشخص مینماید. عناوین و کد مدارک کـاردانی در اولویت پذیرش برحسب گروه و زیرگروه آموزشی درج شده است. داوطلبان قبل از انتخاب رشته کارشناسی علمی کاربردی باید با تعریف شاغل و شرایط اختصاصـی، کـد اشـتغال و امکانـات رفاهی مراکز آموزشی آشنا شوند. داوطلبان با اطلاع از  کدرشته محل و عنوان رشته، ظرفیـت پـذیرش اعـم از آزاد و شـاغل، کـد اشتغال و نیز جنسیت پذیرش هر یک از کدرشته محلهای گروههای آموزشی چهارگانه براساس استان، شهر و مرکز آموزشیمی توانند انتخاب خود را انجام دهند. بنابراین در نحوه انتخاب رشته کارشناسی علمی کاربردی خود باید نهایت دقت را داشته باشند، در صورت داشتن هرگونه سوال در مراحل ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی 96 می توانید با مشاوران سامانه ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی در ارتباط باشید و تمام سوالات خود را از هر کجای کشور که هستید در کمترین زمان و با کمترین هزینه دریافت نمایید. همچنین در صورتی که متقاضی استفاده از سهمیه در ثبت نام کارشناسی علمی کاربردی 97 – 96  هستید به شما پیشنهاد میکنیم با کلیک بر روی لینک آبی و مطالعه مقاله سهمیه رزمندگان و ایثارگران و خانواده شهدا در ثبت نام علمی کاربردی با خبر شوید.

 

نحوه انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی 97

لازم است داوطلبان اعم از آزاد و شاغل، در انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی به نکات زیر توجه نمایند:
1-  به داوطلبان توصیه میشود قبل از درج کدرشته محل مورد علاقه در داخل تقاضانامه به شرایط اختصاصی مربوط به مرکز آموزش آن کدرشته محل، توجه نمایند.

2- ترتیب اولویت انتخاب کدرشته محل داوطلبان برحسب علاقه آنان میباشد.

3- داوطلبانی که کد و نام رشته تحصیلی دوره کاردانی آنان در جدول شماره (3 (درج نشده است میبایست کد 9999 را در تقاضانامه درج نمایند

4- داوطلبان میبایست به ظرفیت پذیرش شاغل و آزاد کدرشته محل مورد تقاضا و نیز جنسیت مورد پذیرش آن توجه نمایند و چنانچه واجد شرایط میباشند آن کدرشته محل را انتخاب نمایند.

5- داوطلب آزاد مجاز به انتخاب حداکثر بیست 20 (کدرشته محل (در صورت ارایه) از بین رشته های تحصیلی موجود، صرفا در یک گروه آموزشی میباشد. در صورت انتخاب از چند گروه آموزشی، تمامی انتخاب های داوطلب حذف خواهد شد. چنانچه مدرک کاردانی داوطلبان آزاد با عناوین رشته های تحصیلی مندرج در زیرگروه آموزشی مربوط مرتبط باشد در آن گروه آموزشی در اولویت پذیرش قرار میگیرند.

6- داوطلب شاغل مجاز به انتخاب حداکثر بیست 20 (کدرشته محل (در صورت ارایه) از بین رشته های تحصیلی موجود، صرفا در یک زیرگروه آموزشی میباشد. در صورت انتخاب از چند زیرگروه آموزشی، تمامی انتخابهای داوطلب حذف خواهد شد.

7-  به داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه شاغل توصیه میشود هنگام انتخاب رشته از مراکز آموزشی، به تعریف شاغل آن مرکز مندرج در جدول شماره (5 (توجه نمایند و چنانچه از نظر مرکز آموزشی ذیربط شاغل میباشند، اقدام به انتخاب آن کدرشته محل نمایند.

8-  داوطلبان شاغل میبایست صرفا از رشته های تحصیلی مرتبط با زمینه شغلی خود انتخاب نمایند، در غیر اینصورت پذیرش ایشان «کانلمیکن» تلقی میگردد.

9-  داوطلبان شاغلی که کد اشتغال آنها یکی از کدهای 101 الی 218 میباشد، در صورت وجود رشته مرتبط در سایر مراکز آموزشی با کد اشتغال 199 ،میتوانند از آن مراکز آموزشی نیز انتخاب رشته نمایند. براساس تعریف شاغل کد اشتغال 199

شاغل به فردی اطلاق می شود که در دستگاههای اجرایی و شرکتها اعم از دولتی یا غیردولتی در حرفه منطبق با رشته انتخابی حداقل یکسال سابقه کار مرتبط داشته و مشغول به کار باشد.

مثال: داوطلب آزاد پس از انتخاب گروه آموزشی صنعت از جدول شماره (2 ،(میتواند از کدرشته محلهای این گروه آموزشی که در جدول شماره (6 (آمده است، حداکثر 20 (کدرشته محل را براساس علاقه و با توجه به جنسیت پذیرش به ترتیب اولویت انتخاب نماید. انتخاب رشته از دیگر جداول برای این داوطلب مجاز نمیباشد.

مثال: داوطلب شاغل پس از انتخاب گروه آموزشی صنعت از جدول شماره (2 ،(زیرگروه آموزشی 601 را انتخاب مینماید.سپس با مراجعه به کدرشته محلهای مربوط به این زیرگروه آموزشی که در جدول شماره (6 (آمده است، حداکثر (20 (کدرشته محل را (در صورت ارایه) که براساس تعاریف مندرج در جدول شماره (5 (مرتبط با زمینه شغلی ایشان میباشد و نیز با توجه به جنسیت پذیرش به ترتیب اولویت انتخاب نماید. انتخاب رشته از دیگر جداول برای این داوطلب مجاز نمیباشد.

 

رعایت نکات کلی در انتخاب رشته کاردانی کارشناسی علمی کاربردی 

1- مسئولیت هرگونه مغایرت در معدل کل کاردانی اعلام شده از سوی داوطلب به هر دلیل از جمله: ورود اشتباه معدل کل یا عدم آگاهی داوطلب از معدل مندرج در گواهینامه کاردانی متوجه خود وی بوده و در صورت پذیرفتهشدن قبولی فرد «کانلمیکن» تلقی میگردد.

2- داوطلب میبایست در زمان ثبت نام گواهی معتبر حداقل کاردانی خود را به مرکز آموزش ذیربط ارایه نماید. در غیر این صورت قبولی وی «کانلمیکن» تلقی میگردد.

3- داوطلب شاغل صرفا مجاز به انتخاب رشته های مرتبط با زمینه شغلی از زیرگروه آموزشی مربوط به خود میباشد. در غیر این صورت قبولی وی «کانلم یکن» تلقی میگردد.

4- متقاضیان استفاده از سهمیه شاغل، آزاد، رزمندگان و ایثارگران میبایست نوع سهمیه خود را دقیقا مشخص نمایند. در صورت مغایرت سهمیه انتخابی، قبولی آنان «کانلمیکن» تلقی میگردد.

5- برنامه زمانبندی آغاز کلاسها و دستورالعملهای ثبت نام پس از اعلام نتایج طی اطلاعیهای اعلام خواهد شد.

6- چنانچه در هر کدرشته محل تعداد پذیرفته شدگان، به حـد نصـاب لازم جهـت تشـکیل کـلاس نرسـد، مطـابق بخشـنامه هـای ارسـالی از سـوی دانشـگاه بـا پذیرفته شدگان رفتار میگردد.

با توجه به پذیرش بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی داوطلبان در هنگام پر کردن فرم ثبت نام باید کد رشته های انتخابی خود را در هنگام ثبت نام وارد نمایند پیشنهاد مشاوران سامانه ثبت نام قبل از هر کاری مطالعه راهنمای ثبت نام کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی و در صورت داشتن سوال بعد از مطالعه مقاله ارتباط بامشاوران سامانه ثبت نام علمی کاربردی می باشد تا در مراحل ثبت نام دچار مشکل نشوید. همچنین برای اطلاع از شهریه کارشناسی علمی کاربردی مقاله مورد نظر را مطالعه نمایید.

لینک مرتبط :

دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی 97-98

لیست رشته های کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی 97

ثبت نام بدون کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد 97 – 98

لیست رشته های کاردانش دانشگاه آزاد 97 – 98

 

 

جهت مشاوره در زمینه راهنمای انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی علمی کاربردی 97 – 98

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

همچنین ببینید

سهمیه مناطق در کنکور 97

تاثیر سهمیه مناطق در کنکور سراسری 99

با توجه به اهمیت سهمیه کنکور 99 و مهم بودن سهمیه به عنوان یکی از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *