امروز 28 می 2020 شما در تحصیل نیوز هستید.
تماس با برترین مشاوران کشور

شماره تماس از طریق تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۶۱۱ شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

انتخاب رشته دکتری سراسری 97 -98

تمدید انتخاب رشته دکتری سراسری 97 – 98

جهت مشاوره در زمینه تمدید انتخاب رشته دکتری سراسری 97 – 98

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

مهلت انتخاب رشته دکتری ۹۷ تمدید شد : مشاور عالی سازمان سنجش از تمدید فرصت انتخاب رشته‌ آزمون دکتری تا ساعت ۲۴ دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت خبر داد و گفت: اصلاحات دفترچه انتخاب رشته امروز منتشر می‌شود.

آیا از شرایط انتخاب رشته دکتری 97 اطلاع دارید ؟ 04آیا از ظرفیت پذیرش رشته ها در انتخاب رشته دکتری 97 مطلع هستید؟

ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش در ﻫﺮ ﻛﺪ رﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎنی و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺗﺮاز ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزنی ﻧﻤﺮات ﺧﺎم ﺷﺪه ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺿﺮاﻳﺐ دروس اﻣﺘﺤﺎنی، زﺑﺎن ﻋﻤﻮمی ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ 1، اﺳﺘﻌﺪاد تحصیلی ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ 1 و دروس اﺧﺘﺼﺎصی  اﺳﺘﺎﻧﺪارد همتراز با ضریب 4 و رﺗﺒـﻪ آﻧـﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ و ﻛﺪرﺷﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻛﻪ داوﻃﻠﺐ در آزﻣﻮن آن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻛﻠﻴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ دکتری 97 ﺿﺮورت دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ درج، ﺷـﺪه در ﻛﺎرﻧﺎﻣـﻪ در نیمه اول اردیبهشت ماه بعد از مطالعه دفترچه انتخاب رشته دکتری 97 سراسری  و آزاد  و دریافت کد رشته هایی که علاقمند به تحصیل در آن ها هستید، بعد از دریافت کد ها با مراجعه به سایت  sanjesh.org  و با 50کد رشته و وارد کردن این کد رشته ها در فرم انتخاب رشته دکتری 97 می توانید انتخاب رشته خود را به اتمام برسانید.

اما آنچه که داوطلبان به آن در انتخاب رشته دکتری 97 سراسری  و آزاد باید توجه کنند، اطلاع از ظرفیت پذیرش و تراز آخرین فرد قبولی در رشته دلخواه می باشد. چرا که هر داوطلب علاوه بر توجه به علاقه مندی باید به تراز و نمره ای که در آزمون دکتری 97 کسب کرده توجه داشته باشد، با انتخاب نادرست بدون اطلاع از ظرفیت پذیرش شانس خود را برای قبولی در دکتری 97 از دست ندهد. با مطالعه مقاله و در صورت داشتن سوال از طریق ارتباط با سامانه از لیست رشته ها و شهریه پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد در سال 97 مطلع شوید.

 

لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته دکتری 97

 

زمان انتخاب رشته دکتری سراسری 97

با توجه به ادغام برگزاری آزمون دکتری سراسری و آزاد، همانطور که می دانید اعلام نتایج اولیه و انتخاب رشته برای کنکور دکتری سراسری 97 و کنکور دکتری 97 دانشگاه ازاد متفاوت می باشد. بنابراین داوطلبان با تهیه دفترچه جداگانه که بعد از اعلام نتایج اولیه در نیمه اول اردییبهشت ماه منتشر می شود می توانند نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

شرایط انتخاب رشته دکتری سراسری 97

انتخاب رشته دکتری سراسری 97 برای افرادی که در ثبت نام دکتری 97 شرکت کرده اند و مجاز به انتخاب رشته شده اند امکان پذیر می باشد.  همچنین وضعیت پذیرش داوطلبان در هر دوره در ردیف، وضعیت مجاز به انتخاب رشته در دوره مشخص شده است. و هر داوطلب با توجه به دوره های که در آن مجاز شده که شامل ( دوره های روزانه ، سایر دوره ها و بورس اعزام به خارج از کشور ) می باشد می تواند در زمان مشخصد شده توسط سازمان سنجش ، نسبت به انتخاب رشته دکتری 97 خود اقدام کند. هر داوطلبی ممکن است در یک یا چند دوره مجاز به انتخاب رشته اعلام شده باشد یا به طور کلی در هیچ دوره ای مجاز به انتخاب رشته نباشد.

در صورت داشتن هر سوال در رابطه با نحوه انتخاب رشته و شرایط پذیرش بدون آزمون در رشته های مقطع دکتری دانشگاه آزاد بعد از مطالعه مقاله و کلیک بر روی لینک آبی می توانید اطلاعات لازم را دریافت نمایید.

 

نحوه انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری 97

داوطلبان بعد از مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری 97 می توانند در 50کد رشته در دانشگاه های سراسری  در مقطع دکتری شرکت نمایند. بهتر است انتخاب ها بر اساس علاقه دسته بندی شوند و محدودیتی برای دعوت به مصاحبه شدن وجود ندارد و  داوطلب ممکن است حدنصاب قبولی تمام دانشگاه هایی که در فرم انتخاب رشته، انتخاب کرده است را کسب نماید. داوطلبان در انتخاب خود باید به رشته دلخواه و دانشگاه مد نظر، شهر و مسافت دانشگاه و رشته های که انتخاب می کنند دقت داشته باشند.  انتخاب درست بر اساس علاقه و ظرفیت پذیرش رشته ای که انتخاب کردید در الویت شما باید قرار بگیرد.

در صورت داشتن هرگونه سوال در مراحل انتخاب رشته دکتری 97 سراسری  می توانید از طریق ارتباط با سامانه انتخاب رشته دکتری می توانید اطلاعات لازم را دریافت نمایید.

رعایت نکات کلی بعدی انتخاب رشته آزمون دکتری 97 سراسری

داوطلبان بعد از ثبت کدرشته محل های انتخابی خود، باید نسبت به دریافت رسید 15 رقمی خود دقت لازم را داشته باشند. بعد درج کد رشته ها و انجام انتخاب رشته دکتری 97 ، متقاضیان باید در ارتباط با چگونگی سوالات مصاحبه دکتری تحقیق و خود را برای مصاحبه دکتری 97 آماده کنند. بعد از اعلام نتایج نهایی دکتری 97 ، دعوت به مصاحبه  برای هر فرد با توجه به حدنصاب دانشگاه ها و رشته ای که انتخاب کرده، به مصاحبه دعوت خواهد شد و می تواند بر اساس علاقهبا داشتن  مدارک لازم برای مصاحبه دکتری 97 در محل تعیین شده توسط سنجش حضور پیدا کند.  داوطلبانی که حدنصاب قبولی در یک دانشگاه را کسب نکند، به مصاحبه دعوت نخواهد شد.

داوطلبانی که به مصاحبه دانشگاه ها در مقطع دکتری دعوت شده اند باید به سایت سنجش مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری اقدام نمایند. همچنین برخی از دانشگاه ها علاوه بر مصاحبه شفاهی دارای آزمون کتبی هم میباشند که زمان آن توسط دانشگاه اعلام خواهد شد. و نتایج نهاییدکتری 97 بعد از انجام مصاحبه بر روی سایت این دانشگاه به نشانی sanjesh.org  قرار داده خواهد شد.

در صورت داشتن هرگونه سوال در مراحل انتخاب رشته دکتری 97 سراسری و آزاد و اطلاع از نحوه مصاحبه و نحوه پر کردن فرم صلاحیت می توانید از طریق ارتباط با سامانه تمام مراحل انتخاب رشته و پرکردن فرم مصاحبه دکتری 97 را انجام دهید.

لینک مرتبط:

  مصاحبه دکتری سراسری 97-98

اعلام نتایج آزمون دکتری 97

شرایط ثبت نام بدون آزمون دکتری دانشگاه آزاد 97  

شرایط بورسیه دکتری خارج از کشور 97 – 98

جهت مشاوره در زمینه تمدید انتخاب رشته دکتری سراسری 97 – 98

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۱۶۱۱ ۹۰۷ ۹۰۹ تماس بگیرید

شماره تماس از خطوط همراه اول ۹۹۲۲۵۵۹۵

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

همچنین ببینید

شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد

دریافت شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 – 98

دریافت شناسه انتخاب رشته دانشگاه آزاد : با توجه به حساسیت موضوع انتخاب رشته و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *